top of page

Tilsynsmyndighed

Radio Jazz København er en ikke-kommerciel lokalradio.

 

Sendetilladelsen er udstedt af Radio- og TV-nævnet under Slots- og Kulturstyrelsen, og nævnet fører tilsyn med, at vores programvirksomhed sker i overensstemmelse med den givne tilladelse og driftstilskuddets størrelse.

bottom of page